2. สร้างเว็บในเครื่องเรา

การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็น Hosting Server เพื่อใช้งานเวิร์ดเพรส แนะนำให้ดู 1 รอบก่อน แล้วค่อยทำตาม หากสงสัยให้สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด ได้ครับ

ติดตั้งเวิร์ดเพรสในเครื่องของเรา 5:42 นาที

ติดตั้งโปรแกรม MAMP
สร้างฐานข้อมูล (Database)
ติดตั้งเวิร์ดเพรส

ย้ายเว็บเวิร์ดเพรส ด้วยปลั๊กอิน All-in-One WP Migration 2:43 นาที

ติดตั้งปลั๊กอิน All-in-One WP Migration
Export -> File
Import
การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็น Hosting Server เพื่อใช้งานเวิร์ดเพรส แนะนำให้ดู 1 รอบก่อน แล้วค่อยทำตาม หากสงสัยให้สอบถามผ่าน เว็บบอร์ด ได้ครับ

 1. ติดตั้งเวิร์ดเพรสในเครื่องของเรา 5:42 นาที
  ติดตั้งโปรแกรม MAMP
  สร้างฐานข้อมูล (Database)
  ติดตั้งเวิร์ดเพรส
 1. ย้ายเว็บเวิร์ดเพรส ด้วยปลั๊กอิน All-in-One WP Migration 2:43 นาที
  ติดตั้งปลั๊กอิน All-in-One WP Migration
  Export -> File
  Import