8-9: ใส่โค๊ดให้รองรับปลั๊กอิน


 

เนื่องจาก WordPress มีข้อกำหนดว่าจะต้องมี แท็ก wp_head(); ในส่วนของ header ของไฟล์ header.php เสมอ เนื่องจากจะเป็นการสั่งให้หน้าเว็บทำการเพิ่ม include ต่างๆ เช่น css, javascripts, etc. ที่ระบบมีเตรียมไว้ด้วยคำสั่งเดียว 

และในส่วนของ footer ก็เช่นกัน ต้องเพิ่มแท็ก wp_footer(); ด้วย เพื่อที่ระบบจะแทรก include ต่างๆที่จำเป็นทำให้การทำงานสมบูรณ์นั่นเอง

จะเห็นได้ว่า จากหน้าเว็บธรรมดา จะมีการเรียกใช้ javascripts, css ทำให้การทำงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างจะเห็นว่าเราได้เพิ่ม SiteOrigin Slider ซึ่งเป็นปลั๊กอินหนึ่ง

หลังจากที่ทำการแทรก Code ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าตัวปลั๊กอิน มีการทำงานเกิดขึ้น

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments