8-8: สร้าง Template สำหรับหน้าแรก


 

กลับมาดูที่ Template Hierarchy จะเห็นว่าหากเราจะสร้าง Template สำหรับหน้าแรก เราจะต้องสร้างจาก Site Front Page และแผนผังจะวิ่งไปหา Front-page.php

ดังนั้นเราจะทำการสร้างไฟล์ front-page.php

เพิ่ม code เข้าไปดังตัวอย่าง

จากนั้นให้แก้ไข code ดังนี้

ในส่วนของ widget เราจะใส่ Widget แบบข้อความ จากนั้นใส่ code html ลงไปดังตัวอย่าง

ไปที่หน้าบ้าน ในหน้า หน้าแรก จะเห็นว่าหน้าแรกของเราเปลี่ยนไปตามที่เราได้แก้ไขไว้ก่อนหน้าแล้ว

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments