8-7: สร้าง Sidebar เพื่อบรรจุ Widget


 

เราสามารถสร้าง Sidebar เพื่อบรรจุ widget ต่างๆได้ และ sidebar สามารถสร้างไว้ในส่วนต่างๆได้เช่นกัน
ในบทนี้เราจะลองสร้าง Sidebar สำหรับบรรจุ Widget ของ Content กัน

ในไฟล์ชื่อ functions.php เราจะกำหนด Sidebar ใหม่ได้ผ่านการใช้ฟังก์ชัน ดังตัวอย่าง

สามารถสร้าง sidebar เพิ่มได้เรื่อยๆ แต่ต้องตั้งค่าชื่อและ id ต่างกัน

ไปที่ไฟล์ sidebar.php จะเห็นว่ามี code อยู่ ให้ลบออกก่อน

จากนั้นให้ใส่ code ดังตัวอย่าง

จะเห็นว่าตอนนี้เราได้ Sidebar มาใช้งานแล้ว แต่ยังไม่มี Content ใดๆเลย

ไปที่หลังบ้าน รูปแบบบล็อก > วิดเจ็ต

จะเห็นว่ามี Sidebar ที่เราสร้างไว้ 2 ชิ้น เราจะทำการเพิ่ม Content ในส่วนของ Sidebar ที่ชื่อ sidebar

ลองใส่ Content ค้นหา, เรื่องล่าสุด, คลังเก็บ

ไปที่หน้าบ้าน จะเห็นว่า Sidebar ที่เราสร้าง มี Content อยู่ภายในนั้นแล้ว

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments