8-6: สร้างเทมเพลตในธีมเวิร์ดเพรส


 

ในการสร้างธีมเวิร์ดเพรสนั้น เราต้องรู้จัก Template Hierarchy ก่อน สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/

Template Hierarchy คือลำดับชั้นก่อนหลังที่ WordPress จะวิ่งไปเรียกใช้งานไฟล์ต่างๆภายในระบบเอาออกมาแสดงผล
กรอบสีเขียวทางซ้ายคือ ตำแหน่งหน้าที่จะทำการนำมาแสดงผล
กรอบสีแดงทางขวาคือ ชื่อไฟล์ที่ระบบจะวิ่งไปเรียกใช้จากฝั่งซ้าย

ถ้าเราจะจัดการกับหน้าต่างๆ (page) ระบบจะวิ่งไปเรียกใช้ single.php และ page.php ก่อน ดังรูป

ดังนั้นเราควรสร้างไฟล์ single.php

และสร้างไฟล์ page.php

ในหน้า single.php ให้ใส่ Code ลงไปดังรูป ลองสังเกตุ <p>วันที่ : <?php the_date(); ?></p> จะเป็นการประกาศการแสดงผลวันที่

จะเห็นว่ามีการแสดงผลออกมาดังนี้

เราสามารถปรับการแสดงผลเวลาได้ ไปที่หลังบ้าน ตั้งค่า > รูปแบบเวลา เปลี่ยนให้เป็น ปรับแต่ง และใช้ตัวแปร > j F Y

รูปแบบการแสดงผลจะเปลี่ยนไปดังรูป

ในหน้า page.php ลองใส่ <hr> เพื่อทดสอบว่า หน้า page ทำงานหรือไม่

ไปที่หน้าบ้าน เลือกเข้าไป หน้า จะเห็นว่าหน้าต่างๆ จะมีเส้น hr แล้ว

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments