8-5: แสดงเนื้อหาด้วย The Loop


 

The Loop จะเป็นการนำ Content ในระบบมาแสดงโดยผ่านแท็กของ WordPress
ก่อนอื่น ในส่วนของ Banner ลบออกไปก่อน เราจะไปสร้างในบทถัดๆไป

เนื้อหาที่คลุมไว้ จะเป็นส่วนที่แสดงผล Content และเราจะใช้แท็กของ The Loop ใน Content-area

ตัวโค๊ดของ The Loop จะมีหน้าตาดังรูป โดยที่ในช่องว่าง เราจะสามารถดึง Content อะไรก็ได้ ตามความเหมาะสม

ซึ่งการแสดง Content ทั่วไปจะใช้ the_content(); ในการดึงเนื้อหาหน้านั้นๆออกมา

ไปที่หน้าบ้าน คลิกที่ลิงก์เมนู จะเห็นว่าเนื้อหาในระบบจะแสดงออกมาตามหัวข้อ

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments