3. สร้างเว็บองค์กร

บทเรียนนี้จะเป็น Workshop ให้ลองสร้างเว็บองค์กรนะครับ

1. ทบทวนความรู้: การใช้ธีม Seed13:03 นาที

  • การใช้งาน SiteOrigin Page Builder
  • การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปใน SeedThemes

2. ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ตามตัวอย่าง

เว็บตัวอย่าง: http://demo-seed-1.seedthemes.com/

Ongkorn

3. เว็บเฉลย

ใน หน้าสมาชิก ให้ดาวน์โหลดไฟล์ Demo-Seed-1 ไว้ที่เครื่อง, Unzip แล้วใช้ปลั๊กอิน All-in-One WP Migration เพื่อ Import ไฟล์นี้ไปครับ ส่วน user และ password ใหม่ ดูจากลิงก์ที่คลิกได้เลยครับ

หากสงสัยตรงไหนสามารถถามใน เว็บบอร์ด ได้ครับ

บทเรียนนี้จะเป็น Workshop ให้ลองสร้างเว็บองค์กรนะครับ

1. ทบทวนความรู้: การใช้ธีม Seed 13:03 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Ongkorn

2. ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ตามตัวอย่าง

เว็บตัวอย่าง: https://ongkorn.seeddemos.com/

3. เว็บเฉลย

ใน หน้าสมาชิก ให้ดาวน์โหลดไฟล์ demo-ongkorn-b ไว้ที่เครื่อง, Unzip แล้วใช้ปลั๊กอิน All-in-One WP Migration เพื่อ Import ไฟล์นี้ไปครับ ส่วน user และ password ใหม่ ดูจากลิงก์ที่คลิกได้เลยครับ

หากสงสัยตรงไหนสามารถถามใน เว็บบอร์ด ได้ครับ