1-11: การใช้งานวิดเจ็ต (Widget)


เราสามารถจัดการกับเมนูภายในเนื้อหาได้ ในส่วนนี้เรียกว่า วิดเจ็ต

ไปที่ รูปแบบบล็อก > วิดเจ็ต

ลองย้ายตำแหน่งบางวิดเจ็ตใน Footer

ไปที่หน้าบ้าน กด Refresh 1 ครั้ง

ลองลบบางวิดเจ็ตออกไป

กลับไปที่หน้าบ้าน กด Refresh 1 ครั้ง

เราสร้างวิเจ็ดที่ปรับขนาดช่องได้ ให้ลบวิดเจ็ตเดิมออกก่อน

จากนั้นเพิ่มวิดเจ็ต Layout Builder เข้าไปในส่วนของ Footer

คลิกที่ Open Builder

คลิกที่ Add Row ดังรูป

เราสามารถปรับขนาดของคอลัมน์ได้ จากนั้นคลิกที่ Insert

ในช่องแรกเราจะใช้วิดเจ็ต SiteOrigin Editor

คลิกที่ Edit

เราสามารถใช้ SiteOrigin Editor ในการสร้างเนื้อหาส่วนนี้ได้

มีรูปภาพตัวอย่างให้ สามารถเข้าเว็บไซต์ SeedThemes เพื่อเข้าไปโหลดมาใช้ได้

ไปที่  ชิ้นส่วน: รูปภาพตัวอย่าง (v4: 53MB)

ไปที่หลับบ้านของเราคลิกที่ เพิ่มสื่อ

ลากรูปมาใส่ในช่องใส่ไฟล์สื่อได้

เราสามารถปรับขนาดรูปได้ใน SiteOrigin Editor

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกที่ Done

สร้างอีกวิดเจ็ตหนึ่ง เป็น SiteOrigin Editor จากนั้นกด Edit

ลองเพิ่มลิงก์ คลิกที่ Done

ทำการ Duplicate แล้วลากไปไว้อีกช่อง

เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ Done

คลิกที่ บันทึก

มาที่หน้าบ้าน กด Refresh 1 ครั้ง ในส่วนของ Banner เราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้เช่นกัน

เรามาลองใช้ SiteOrigin Slider ในส่วนของ Banner คลิก เพิ่มวิดเจ็ต

ในวิดเจ็ต SiteOrigin Slider จะมีให้เราเพิ่ม Slider frames คลิกที่ Add

เลือกใส่รูปภาพแบบ Foreground image

เพิ่มรูปภาพที่สามารถใช้เป็น Slider ได้

เราก็จะได้ Slide สำหรับใช้งาน 1 Slide ทำซ้ำวิธีด้านบนอีก 3 Slide โดยใช้รูปแตกต่างกัน

เราสามารถตั้งค่าความเร็วของ Slider และเวลาในการเริ่ม Slider ได้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกที่ บันทึก ไปที่หน้าบ้าน กด Refresh 1 ครั้ง จะมี Slider โชว์ขึ้นมา ดังรูป

เราสามารถคลิกให้เปลี่ยน Slide หรือปล่อยให้ Slider ทำงานอัตโนมัติก็ได้

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments