1-2: การอัพเดทเวิร์ดเพรส

ไปที่เมนู อัพเดท

ถ้ามีปลั๊กอินที่ยังไม่ได้อัพเดท จะปรากฎขึ้นแบบนี้

ไปที่เมนู ปลั๊กอิน

จะเห็นว่ามีปลั๊กอินที่ไม่ได้อัพเดท คลิกที่ อัพเดทตอนนี้

เมื่ออัพเดทแล้ว จะปรากฎข้อความ อัพเดทแล้ว

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments