1-7: การจัดหน้าด้วยปลั๊กอิน Page Builder


 

เนื้อหาส่วนนี้ เรามาทำความรู้จักกับ Page Builder

ไปที่หลังบ้าน จากนั้น คลิกที่ ปลั๊กอิน > เพิ่มปลักอินใหม่

ค้นหาปลั๊กอินด้วยคำว่า siteorigin

ให้เลือกติดตั้ง Page Builder by StieOrigin

และติดตั้ง SiteOrigin Widgets Bundle ด้วย

ไปที่ หน้า คลิกที่ ทีมงานของเรา

จะมีเมนูย่อยให้คลิก คลิกที่ Page Builder

จะปรากฎดังรูป

ลองลบแถบนี้ไปก่อน คลิกที่รูป > Delete Row

จากนั้นทำการสร้าง Row ใหม่

เราสามารถกำหนดความกว้างของแต่ละ Row ได้ด้วยการคลิกลากแถบตามยาว

สามารถกำหนดให้มีหลายๆคอลัมน์ได้ คลิกตามรูป

เราสามารถกำหนดความกว้างของแต่ละคอลัมน์ได้ด้วยสัดส่วนที่ให้มา ลองใช้ สัดส่วนทองคำ

จะได้สัดส่วนดังรูป

เมื่อจะเพิ่มเนื้อหา ให้คลิกที่ชื่องที่จะเพิ่มเนื้อหา จากนั้นให้คลิก Add Widget

ลองเพิ่มรูปภาพ ด้วย SiteOrigin image

จะได้ Widget ตามรูป จากนั้นคลิกที่ Edit

คลิกที่ Choose Media

คลิกที่ อัพโหลดไฟล์ > เลือกหลายไฟล์

เลือกรูปที่ต้องการ

เราสามารถให้รูปสามารถลิ้งค์ได้จากช่อง Destination URL ให้คลิก Done

เราสามารถสร้างสำเนาของ Widget ที่เราเคยสร้างไว้ได้ด้วยกดคลิกที่ Duplicate

แก้ไข Widget โดยการเปลี่ยนรูปใหม่

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกที่ อัพเดท

ดูที่หน้าแสดงผล จะมีรูปที่เราใส่ไว้เรียบร้อยแล้ว

กลับมาที่หลังบ้านไปที่ หน้า > ทีมงานของเรา คลิกในกรอบของคอลัมน์ จากนั้นคลิกที่ Add Widget

เลือก SiteOrigin Editor

คลิกที่ Edit ของ Widget SiteOrigin Editor แล้วทำการเพิ่มข้อมูลต่างๆลงไป จากนั้นคลิก Done

ทำการ Duplicate Widget SiteOrigin Editor และคลิกลากมาวางไว้แต่ละคอลัมน์ จากนั้นทำการแก้ไขเหมือนกับวิธีก่อนหน้านี้

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกที่ อัพเดท

มาดูที่หน้าแสดงผล จะเห็นว่ามีข้อความที่เราได้เพิ่มลงไป

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments