1-20: แปลงฟอนต์ไทยอื่นๆ มาใช้กับ Seed Fonts


 

เราจะลองใช้ฟอนต์ Cloud แบบ Regular ในการแปลงฟอนต์ไทยเพื่อนำมาใช้กับ Seed Fonts กัน

ไปที่เว็บไซต์ FONT Squirrel ซึ่งเป็น Tools สำหรับใช้แปลงฟอนต์เพื่อนำมาใช้ในเว็บของเรา

คลิกที่ Upload Fonts

จากนั้นเลือกฟอนต์ที่ต้องการแปลง ในที่นี้ใช้ Cluld-Regular.otf

ให้ใช้โหมดการตั้งค่าแบบ Expert และปรับตั้งค่าตามรูป

ดังนี้ตามรูป

เมื่อปรับตามรูปแล้ว คลิกที่ Download Your Kit

เราจะได้ไฟล์ .zip มา ให้แตกไฟล์ และเข้ามาใน Folder จากนั้น

ทำการเปลี่ยนชื่อ Stylesheet.css เป็น font.css

และชื่อโฟลเดอร์ ให้เปลี่ยนเป็น Cloud

ทำการลบไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป

จะเหลือไฟล์สำหรับใช้งานเพียงเท่านี้

จากนั้นให้ทำการติดตั้งปลั๊กอิน File Manager เพื่อให้สามารถย้ายไฟล์ที่โหลดมาเข้าไปไว้ในเว็บเราได้โดยตรง

เมื่อใช้งานปลั๊กอิน หน้าตาปลั๊กอินจะมีลักษณะดังนี้ ให้ไปที่ Directory >> wp-content/themes/seed/vendor

สร้าง directory โดยการคลิกขวา > New Folder

เปลี่ยนชื่อโฟลด์เดอร์เป็น fonts

จากนั้นทำการอัพโหลดไฟล์มาไว้ในโฟลด์เดอร์นี้ คลิกขวา > Upload Files

เลือกไฟล์ที่เราแก้ไขเสร็จแล้ว จากนั้นอัพโหลด

ไฟล์ต่างๆจะอยู่ในโฟลด์เดอร์ของ fonts เรียบร้อยแล้ว ไปที่ รูปแบบบล็อก > ฟอนต์ จะเห็นว่าตอนนี้จะมีฟอนต์ให้เลือก 1 รูปแบบคือ Cloud

ลองปรับตั้งค่าโดยเอา ,body ออก เพื่อไม่ให้กระทบกับเนื้อหาหลักทั้งหน้า

จากนั้นคลิกที่ บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ไปที่หน้าบ้าน จะเห็นว่าหัวข้อต่างๆมีการเปลี่ยนไปเป็นฟอนต์ Cloud แล้ว

หมายเหตุ

กรณีที่แปลงแล้วใช้ฟอนต์ไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะชื่อฟอนต์ กับชื่อโฟลเดอร์ไม่ตรงกัน ให้เปิดไฟล์ font.css ขึ้นมา แล้วดูว่าระบบประกาศชื่อไว้ว่าอะไรนะครับ เราก็เปลี่ยนชื่อฟอนต์ให้ตรงกับชื่อ folder ของฟอนต์ที่สร้างขึ้นมาครับ (ตัวใหญ่เล็กต้องตรงกัน และห้ามมีเว้นวรรคนะครับ)

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments