1-8: การเขียนเรื่อง (Post) และการจัดหมวดหมู่


 

ก่อนหน้านี้จะเป็นการเขียนหน้า ต่อไปจะลองมาเขียนเรื่องบ้างครับ

ก่อนอื่นเราต้องจัดการกับหมวดหมู่ของเรื่องก่อน ไปที่ เรื่อง > หมวดหมู่

ลองแก้ไขหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้ว

แก้ไขหมวดหมู่ดังรูป จากนั้นคลิก อัพเดท

ลองสร้างหมวดหมู่ใหม่ใช้ชื่อว่า บทความ

คลิกที่ สร้างบทความใหม่

จากนั้นไปที่ เรื่อง คลิกที่ เขียนเรื่องใหม่

ใส่เนื้อหาตัวอย่างลงไป ตั้งชื่อเรื่องเป็น ตัวอย่างข่าวสาร 1

ตรงแถบด้านขวาจะมีหัวข้อหมวดหมู่ ให้เราคลิกติ๊กถูกตรง ข่าวสาร ซึ่งเราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

เราสามารถเพิ่มรูปพิเศษให้เรื่องของเราได้ คลิกที่ ตั้งรูปพิเศษ

เลือกรูป จากนั้นคลิกที่ ตั้งรูปพิเศษ

เสร็จแล้วให้คลิก เผยแพร่

สร้างอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า ตัวอย่างข่าวสาร 2 ในช่องของหมวดหมู่ให้ติ๊กถูกที่ ข่าวสาร ด้วย

เพิ่มเรื่องใหม่ชื่อว่า ตัวอย่าบทความ ในช่องของหมวดหมู่ให้ติ๊กถูกที่ บทความ ด้วย

เราสามารถดูเนื้อหาได้โดยการคลิกลิ้งก์ดังรูป

ในหน้าแสดงผล จะปรากฎเนื้อหาที่เราเขียนไว้ ลองคลิกที่ บทความ เพื่อดูบทความทั้งหมด

เมื่อลิ้งก์มาแล้ว จะพบกับหน้าบทความทั้งหมดที่เขียน

คลิกที่หมวดหมู่ ข่าวสาร

จะแสดงหมวดหมู่ข่าวสารทั้งหมด

กลับไปที่หลังบ้าน เราสามารถตั้งค่าการเผยแพร่เรื่องที่เราเขียนได้ คลิกที่ แก้ไข

เมื่อคลิก จะมี 3 หัวข้อ
เผยแพร่ – ทำให้แสดงผลหน้าบ้านทันที
รอคอยการตรวจสอบ – พักไว้ที่หลังบ้าน รอการเผยแพร่
ฉบับร่าง – ใช้ในกรณีที่ยังเขียนไม่เสร็จจึงบันทึกไว้เป็นฉบับร่างก่อน

สามารถเลือกหมวดการเผยแพร่ได้
เผยแพร่ – เผยแพร่
รหัสผ่านป้องกัน – ตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าถึงเนื้อหาได้
ส่วนตัว – เห็นได้เฉพาะผู้เขียนเท่านั้น

ทดลองใช้ รหัสผ่านป้องกัน และทำการอัพเดท

เรื่องที่เขียนจะมีรหัสป้องกัน ดังรูป

เมื่อรหัสถูกต้องจะแสดงเนื้อหา

อีกส่วนหนึ่ง เราสามารถตั้งเวลา-วันที่ในการเผยแพร่ได้

หรือหากไม่ต้องการเรื่องนี้แล้ว สามารถย้ายไปถังขยะก่อนได้ เรื่องนั้นๆจะไม่แสดงผลหน้าบ้าน แต่หากจะนำกลับมาเผยแพร่ใหม่ก็สามารถทำได้

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments