1-9: การตั้งค่าหน้าแรกของเว็บให้แสดง Page


 

ก่อนหน้านี้ เมื่อเราสร้างหน้าใหม่ ระบบจะทำให้หน้าใหม่เป็นหน้าแรก แต่เราจะตั้งค่าให้มีหน้าแรกแค่หน้าเดียว

ก่อนอื่น ไปที่หลังบ้าน คลิกที่ หน้า > เขียนหน้าใหม่

ตั้งชื่อหน้าว่า หน้าแรก จากนั้นคลิก เผยแพร่

สร้างอีกหน้าตั้งชื่อว่า บล็อก คลิกที่ เผยแพร่

จากนั้นไปที่ ตั้งค่า > การอ่าน

ตั้งค่าให้เป็น หน้าที่คงที่ จากนั้นเลือกหน้าแรกให้เป็นหน้า หน้าแรก

ส่วนหน้าเรื่องให้เลือกเป็น บล็อก

คลิกที่ บันทึกการเปลี่ยนแปลง

กลับมาที่หน้าบ้าน ตอนนี้หน้าแรกเป็นหน้า หน้าแรกแล้ว

ส่วนหน้าบล็อก เมื่อคลิกแล้ว จะเป็นหน้าที่รวมเรื่องทั้งหมด

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments