1-4: การใส่เนื้อหาและจัดข้อความในเวิร์ดเพรส


หมายเหตุ: เนื่องจากเวิร์ดเพรสเวอร์ชั่นใหม่ จะเปลี่ยนตัวแก้ไขเนื้อหา แนะนำให้ลงปลั๊กอิน Classic Editor เพื่อจะได้แสดงผลเหมือนในบทเรียนนะครับ วิธีการลงปลั๊กอิน สลับไปดู บทที่ 1-5: การใส่รูปภาพและอัลบัมภาพในเวิร์ดเพรส ก่อนได้ครับ


ไปที่เมนู หน้า จากนั้นคลิกที่ หน้าตัวอย่าง

ลองแก้ไขหน้านี้ เปลี่ยนชื่อเป็น เกี่ยวกับเรา

ลบข้อความเดิมออก

จากนั้นไปคัดลอกข้อความตัวอย่างจาก โรเร็ม 

วางไว้ในช่องเนื้อหา

ทดลองเปลี่ยนข้อความ คลิกเม้าส์ลากคลุมข้อความที่ต้องการ จากนั้น คลิกปุ่ม ตัวหนา

ลองใช้ย่อหน้าแบบเลขหน้า ตามรูป

ลองใช้โควต หรือ ตัวเน้นคำ คลิกตามรูป

ลองใส่ลิ้งก์ให้ข้อความ คลิกเม้าส์ลากคลุมข้อความที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ เพิ่มลิ้งก์ ตามรูป

ลองใส่ลิ้งก์ google.com แล้วกด เพิ่มลิ้งก์

กดที่ปุ่ม เปิด/ปิด แถบเครื่องมือ จะมีเครื่องมือให้เลืองใช้อีก

ลองกำหนดขนาดข้อความให้เป็นหัวข้อ คลิกเม้าส์ลากคลุมข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดที่เครื่องมือแล้วเลือก หัวข้อ 2 ดังรูป

ลองอีกข้อความ แต่เปลี่ยนจาก หัวข้อ 2 เป็น หัวข้อ 3

คลิกปุ่ม อัพเดท เพื่อทำการบันทึกการแก้ไข

ไปที่แทบการแสดงผล แล้วคลิกที่ลิ้งก์ตามรูป

หัวข้อข้อความจะเปลี่ยนไป และจะมีข้อความใหม่ตามที่เราแก้ไขไป

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments