7. การสร้างเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น

การสร้างเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น แนะนำให้ดู 1 รอบก่อน แล้วค่อยทำตาม

9-1: สร้างข้อมูลชนิดใหม่ ด้วย Custom Post Type และ Taxonomy7:50 นาที

 • การใช้งานปลั๊กอิน Custom Post Type UI
 • การสร้าง Custom Post Type ชื่อ Project
 • การสร้าง Taxonomy ที่ชื่อ Project Category

หมายเหตุ: ดูตัวอย่าง และโหลดข้อมูลมาทดสอบได้จาก ตัวอย่างเว็บแบบที่ 4

9-2: การสร้างฟีลด์ข้อมูล ด้วยปลั๊กอิน Advanced Custom Fields7:20 นาที

 • การใช้งานปลั๊กอิน Advance Custom Fields
 • การสร้างไฟล์เทมเพลต single-project.php
 • การสร้างแสดงโค้ดในเทมเพลต ด้วยคำสั่ง the_field()

การสร้างเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น แนะนำให้ดู 1 รอบก่อน แล้วค่อยทำตาม

9-1: สร้างข้อมูลชนิดใหม่ ด้วย Custom Post Type และ Taxonomy7:50 นาที

 • การใช้งานปลั๊กอิน Custom Post Type UI
 • การสร้าง Custom Post Type ชื่อ Project
 • การสร้าง Taxonomy ที่ชื่อ Project Category

9-2: การสร้างฟีลด์ข้อมูล ด้วยปลั๊กอิน Advanced Custom Fields7:20 นาที

 • การใช้งานปลั๊กอิน Advance Custom Fields
 • การสร้างไฟล์เทมเพลต single-project.php
 • การสร้างแสดงโค้ดในเทมเพลต ด้วยคำสั่ง the_field()