แนวทางการตั้งคำถาม

  1. พยายามค้นหาคำตอบด้วยตนเองก่อนตั้งคำถาม
  2. ควรระบุปัญหาให้ชัดเจน ว่าเกิดอะไรขึ้น แนบรูปภาพประกอบหรือให้ url ที่เกี่ยวข้อง
  3. ควรหาทางระบุที่มาของปัญหา ว่าทำอะไรจึงเกิดปัญหาขึ้น (เรียกว่า Reproduce Bug)
  4. เมื่อแก้ไขได้แล้ว ควรกลับมาบอกว่าทำได้แล้วอย่างไร จะทำให้คนอื่นๆ ได้รับความรู้เพิ่มด้วย