เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์

  1. กรณีเป็นสมาชิก Seed Kit สามารถใช้งานเว็บสำเร็จรูป WB Small และเปิดใช้จริงได้เลย
  2. กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก แนะนำโปรแกรม Local เพื่อสร้างเว็บไซต์ในเครื่องของเรา (หรือหากถนัด XAMPP หรือ MAMP ก็ใช้งานได้เช่นกัน)

หลังจากนั้นจะเป็นการติดตั้งธีม Plant เพื่อใช้งาน