WP Basic Course: คอร์สเริ่มต้นหัดใช้เวิร์ดเพรส

เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์

 1. กรณีเป็นสมาชิก Seed Kit สามารถใช้งานเว็บสำเร็จรูป WB Small และเปิดใช้จริงได้เลย
 2. กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก แนะนำโปรแกรม Local เพื่อสร้างเว็บไซต์ในเครื่องของเรา (หรือหากถนัด XAMPP หรือ MAMP ก็ใช้งานได้เช่นกัน)

หัดใช้งานเวิร์ดเพรส

 1. รู้จักกับหน้าบ้าน และ หลังบ้าน
 2. ตั้งค่าเว็บไซต์ให้เป็นภาษาไทย
 3. ทดลองแก้หน้าเว็บที่ชื่อหน้าแรก

หัดใช้งาน Block (บล็อก) เครื่องมือจัดการข้อมูลยุคใหม่

 1. ลองใช้บล็อกย่อหน้า (Paragraph)
 2. ลองใช้บล็อกหัวข้อ (Heading)
 3. ลองใช้บล็อกรูปภาพ และ แกลอรี (Image & Gallery)

หัดใช้งาน Generate Blocks เพื่อจัดหน้า

 1. ติดตั้งปลั๊กอิน GenerateBlocks
 2. การใช้งาน Container
 3. การใช้งาน Grid
 4. การใช้งาน Buttons
 5. การใช้งาน Headline

หมายเหตุ

เรากำลังทะยอยตัดต่อคลิปมาเพิ่มนะครับ หากต้องการสอบถาม ให้เข้าฟอรัม ห้องคอร์สพื้นฐานเวิร์ดเพรส ได้เลยครับ