Web Design Course: คอร์สออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์

เตรียมวัตถุดิบ

  1. รูป – ควรเตรียมรูปอย่างไร มีแหล่งภาพที่ไหนน่าสนใจบ้าง
  2. สี – ควรเลือกชุดสีอย่างไร ให้เข้าชุดกับแบรนด์ของเรา มีเครื่องมืออะไรที่ช่วยได้บ้าง
  3. ฟอนต์ – ควรเลือกแบบอักษรอย่างไรบ้าง

จัดวางองค์ประกอบต่างๆ

  1. ใช้เครื่องมือ Figma เพื่อหัดออกแบบเว็บ
  2. เครื่องมือพื้นฐาน
  3. คุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือ
  4. การจัดกลุ่ม
  5. การนำข้อมูลออก (Export) ในรูปแบบ jpg, png

หมายเหตุ

ตอนนี้จะเป็นคลิปขนาดยาว แต่ในอนาคต เราจะตัดคลิปย่อยๆ เพื่อให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับ