ครั้งที่ 3: Sales Page

เนื้อหาสำหรับสมาชิก

กรุณา เข้าสู่ระบบ และคลิกที่หน้าสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง

การสร้างหน้าเพื่อขายสินค้า

Sale Page สร้างหน้าสินค้า
Form การสร้างแบบฟอร์มสั่งซื้อด้วยปลั๊กอินฟอร์ม
การบ้าน: สร้างเว็บไซต์ตามแบบฝึกหัด (Sale Page)