ครั้งที่ 2: Basic WordPress

เนื้อหาสำหรับสมาชิก

กรุณา เข้าสู่ระบบ และคลิกที่หน้าสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง

การใช้งานเวิร์ดเพรส

เรียนรู้การสร้างเว็บด้วยเวิร์ดเพรสและปลั๊กอินต่างๆ
ปรับแต่งความสวยงาม และจัดหน้าตาเว็บไซต์
การบ้าน: ทดลองลงข้อมูลและภาพประกอบ