ครั้งที่ 1: Basic Web Design

เนื้อหาสำหรับสมาชิก

กรุณา เข้าสู่ระบบ และคลิกที่หน้าสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง

การออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์ ใช้เครื่องมือ Figma เพื่อหัดออกแบบเว็บ เข้าที่ figma.com แล้วคลิก Sign Up สมัครสมาชิก รอไว้ได้เลยครับ ฟรีครับ

การบ้าน: ออกแบบแบนเนอร์ โครงร่างเว็บไซต์