Sales Page: คอร์สสร้างเซลเพจ

เนื้อหาการเรียนรู้

รายละเอียดจากหน้า โครงการเปิดตลาดออนไลน์ ปิดการขายในหน้าเดียว

ครั้งที่การเรียนรู้
1การออกแบบเว็บไซต์ใช้เครื่องมือ Figma เพื่อหัดออกแบบเว็บ
เตรียมไฟล์สำหรับใช้จริงบนเว็บไซต์ รูปโลโก้ รูปสินค้าต่างๆ
การบ้าน: ออกแบบแบนเนอร์ โครงร่างเว็บไซต์
2การใช้งานเวิร์ดเพรสเรียนรู้การสร้างเว็บด้วยเวิร์ดเพรสและปลั๊กอินต่างๆ
ปรับแต่งความสวยงาม และจัดหน้าตาเว็บไซต์
การบ้าน: ทดลองลงข้อมูลและภาพประกอบ
3การสร้างหน้าเพื่อขายสินค้าSale Page สร้างหน้าสินค้า
Form การสร้างแบบฟอร์มสั่งซื้อด้วยปลั๊กอินฟอร์ม
การบ้าน: สร้างเว็บไซต์ตามแบบฝึกหัด (Sale Page)
4พื้นฐานการเขียนโปรแกรมพื้นฐานการเขียนโค้ด การเขียนคำสั่ง API ของ Line Notify
การเชื่อมระบบให้ส่งคำสั่งซื้อ, การแจ้งชำระเงิน เข้าไลน์
การบ้าน: ตั้งค่าให้ระบบส่งไลน์ได้
5เปิดตัวเว็บไซต์ ถามตอบปัญหาสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งานจริง จดโดเมนจริง
ตอบปัญหาต่างๆ แนะนำตัวอย่างเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
การบ้าน: ส่งงานเว็บไซต์ที่เปิดตัว และสร้างยอดขายได้อย่างน้อย 500 บาท

กลุ่มสนทนา

สำหรับคนที่ต้องการคำแนะนำ ถาม-ตอบ เรามีกลุ่ม 2 แห่งให้เข้าร่วมนะครับ

  1. เว็บบอร์ด เชิญที่กลุ่ม คอร์สเซลเพจจาก depa นะครับ
  2. กลุ่มเฟซบุ๊ก เชิญที่กลุ่ม Sales Page – คอร์สสร้างเซลเพจ นะครับ

เริ่มต้นเรียน

รุ่นที่ 3 →

รุ่นพิเศษ →