นโยบายทางธุรกิจ

เนื่องจากเราเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ในเครื่องผู้ซื้อได้ ดังนี้เราจึงไม่มีการคืนสินค้า แต่มี แพ็กเกจขนาดเล็ก ให้ซื้อไปทดลองใช้แทน

1. การขอคืนเงิน

หากซื้อโดยความผิดพลาด ยังไม่มีการดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 15 วัน หากไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

2. นโยบายการแลกเปลี่ยน

หากต้องการอัปเกรดเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้น สามารถเลือกอัปเกรดในหน้าสมาชิกเองได้ หรือติดต่อให้ทีมงานอัปเกรดให้ได้ โดยค่าใช้จ่าย จะเป็นส่วนต่างของราคาแพ็กเกจ หักลบตามสัดส่วนของเวลาที่เหลือในแพ็กเกจ

แต่หากต้องเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ไม่สามารถทำได้

3. นโยบายการยกเลิก

หากสั่งซื้อแต่ไม่ได้ชำระเงินภายใน 1 วันทำการ ระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้ออัตโนมัติ หากซื้อโดยความผิดพลาด ยังไม่มีการดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 3 วันทำการ